บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด
(KIDZ & KITZ CO.,LTD.)

1192 ซ.41 (การเคหะแห่งชาติ) ถ.ศรีบูรพา
แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์, แฟ็กซ์ : 0-2934-8899